Ankieta


wyniki

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:
 

 1. Podanie o przyjęcie do gimnazjum (zał. 1);
   
 2. Podanie o przyjęcie do Ochotniczego Hufca Pracy x 2 (zał. 2);
   
 3. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę w klasie przysposabiającej do pracy (zał. 3);
   
 4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w OHP x 2 (zał. 4);
   
 5. Kwestionariusz Osobowy Uczestnika OHP (zał. 5);
   
 6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (zał. 6);
   
 7. Zgoda na udział w imprezach (zał. 7);
   
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. 8);
   
 9. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
   
 10. Kserokopia świadectwa ukończenia klasy I Gimnazjum x 2;
   
 11. Kserokopia aktu urodzenia x 2;
   
 12. Życiorys x 2;
   
 13. Kserokopia opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej (z dopiskiem „do oddziału przysposabiającego do pracy”) x 2;
   
 14. Opinia wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego;
   
 15. Opinia kuratora w przypadku posiadania kuratora sądowego;
   
 16. Zdjęcie legitymacyjne x 3.
Sierpień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2