Ankieta


wyniki
INFORMACJA O SZKOLE
 
 
Gimnazjum w Czerwonaku powstało 1 września 1999 roku, a 16 października 2006 roku otrzymało imię Jana Pawła II. Szkoła jest po kapitalnym remoncie, warunki nauki i pracy są na wysokim, europejskim poziomie. Większość nauczycieli prowadzi zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, wiele sal lekcyjnych jest wyposażonych w tablice multimedialne.

Naszym celem jest dążenie do wszechstronnego rozwoju każdego z uczniów. Chcemy, aby absolwent Gimnazjum w Czerwonaku kierował się trzema wartościami: miłością, mądrością i odpowiedzialnością.

Wspólnie budowany autorytet człowieka dorosłego pozwoli naszym dzieciom zdobywać wiedzę i umiejętności, budować świat jak najlepszych wartości moralnych i duchowych.
 

ZAPEWNIAMY:

 • kadrę nauczycielską o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu pedagogicznym;
 • w pracy dydaktycznej stosowanie oceniania kształtującego (OK);
 • kameralną atmosferę: 209 uczniów w 9 oddziałach;
 • w ramach POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY realizację na lekcjach wychowawczych programu ,,Spójrz inaczej”;
 • od roku szkolnego 2013/2014 podział na grupy podczas lekcji języka polskiego, matematyki,fizyki,informatyki, chemii,biologii,geografii ;
 • naukę dwóch języków obcych w tempie dostosowanym do poziomu zaawansowania każdego ucznia;
 • dla zainteresowanych uczniów rozwój zdolności muzycznych w klasie artystycznej i w zespole wokalnym La Speranza;
 • pogłębianie zainteresowań na wybranych fakultetach (humanistyczny, matematyczno-fizyczny, ekologiczno-przyrodniczy, artystyczny);
 • przez ścisłe współdziałanie z Rodzicami, wychodzenie naprzeciw ich inicjatywom, lepsze poznanie naszych uczniów, bieżący przepływ informacji i unikanie anonimowości;
 • monitorowany budynek, a tym samym minimalizację ryzyka wystąpienia aktów agresji i patologii w stosunkach między uczniami;
 • bogato wyposażoną halę sportową, regularne wyjazdy na pływalnię.
 
28 II 2013r. podpisaliśmy umowę o współpracę pomiędzy IFP UAM
a Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku.
 

Prorektor prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk i prof. Krzysztof Trybuś

 

NAUKA I ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

Jesteśmy szkołą jednozmianową. Obowiązkowe zajęcia szkolne kończymy najpóźniej o 15.15. Każdego dnia po trzeciej lekcji uczniowie wraz z wychowawcą spotykają się na ,,piętnastkach”, czyli wspólnym śniadaniu przy herbacie i omawiają najpilniejsze sprawy.

 

 
2

W Gimnazjum w Czerwonaku obowiązuje punktowy system oceniania, który:

 • zapewnia maksymalny obiektywizm;
 • wiąże się z koniecznością częstego i systematycznego wystawiania ocen;
 • pozwala młodzieży wziąć większą odpowiedzialność za własny rozwój i naukę;
 • stwarza uczniowi szansę poprawy czyli napisania powtórnie każdego sprawdzianu i każdej pracy klasowej.
 
3
 

Trzecioklasistom organizujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne, ugruntowujące wiadomości i umiejętności z zakresu trzyletniego cyklu nauki w gimnazjum.

 
 
3
 

Corocznie wszyscy uczniowie przystępują do egzaminów zewnętrznych, sprawdzianów kompetencji, oraz wewnętrznych sprawdzianów znajomości języków obcych. W ten sposób przygotowujemy młodzież do sytuacji egzaminacyjnej i umożliwiamy jej weryfikację własnej wiedzy.

Zajęcia z zakresu orientacji zawodowej ułatwiają uczniom rozeznanie się we własnych uzdolnieniach oraz pomagają w wyborze właściwej drogi dalszego kształcenia.

Po lekcjach każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach: Klubu Europejskiego, koła informatycznego, zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki GUMiO, koła plastycznego, koła teatralno-tanecznego, Szkolnego Koła Sportowego, drużyny harcerskiej ,,Czerwone Diabły”, zespołu wokalnego ,,La Speranza”, Klubu Motorowerowego, Klubu Filmowego.

 
 
3
 
 

JĘZYKI OBCE I MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZKÓŁ
 

W profesjonalnie wyposażonych pracowniach do nauki języka niemieckiego i angielskiego każdy uczeń spędza 6 godzin tygodniowo.

Podział na grupy zaawansowania kompetencji językowych na danym poziomie edukacyjnym, zapewnia naukę w tempie indywidualnym dla każdego ucznia.

Uczniowie mają możliwość praktycznego sprawdzenia znajomości języków obcych w czasie międzynarodowych wymian, uczestnictwa w projektach, czy indywidualnych korespondencji z niemieckimi lub słowackimi rówieśnikami.

 


 
3

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

 

2003 – 2006 Socrates Comenius;

2005 – 2006 ,,Szkoła Marzeń”;

2006 – 2009 eTwinning;

2009 – 2012 Szkoła Ucząca się;

2009 – 2012 eTwinning;

2011 – 2013 Comenius.

 

 

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA:

 

niemiecka szkoła w Buseck

 

 

 
3
 
KULTURA, ROZRYWKA, TRADYCJA

 

ORGANIZUJEMY:

 • comiesięczne ,,Spotkania z kulturą”;
 • jednodniowe wycieczki w interesujące miejsca;
 • coroczne tygodniowe Zielone Szkoły – w Warszawie, Zakopanem i Krynicy Morskiej;
 • dwa razy w tygodniu wyjazdy na pływalnię;
 • liczne imprezy sportowe;
 • dyskoteki w Gminnym Ośrodku Kultury ,,Sokół”;
 • coroczny, uroczysty Bal Absolwentów;
 • tradycyjne imprezy, które na stałe weszły do kalendarza szkolnego: Dzień Pierwszaka, Rajd Familijny do Puszczy Zielonka, Tydzień z Patronem, Święto Patrona, Jasełka, Spotkania poetyckie ,,Jesienna zaduma”, Promocja Książki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Wiosnaka z Czerwonaka, międzynarodowe wymiany młodzieży.
 
1
Czerwiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30