Ankieta


wyniki

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców w marcu 2016r.

Ankieta dotycząca satysfkacji z działań szkoły do pobrania (kliknij aby pobrać dokument)

 


Ewaluacja problemowa - kwiecień 2013r.

 

W dniach od 8 do 22 kwietnia 2013 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku z ramienia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu została przeprowadzona ewaluacja problemowa.

 

Ewaluacja obejmowała następujące obszary pracy szkoły:

  • efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

  • zarządzanie szkołą.

 

Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

  • poziom E - oznacza niski stopień wypełniania wymagania prze szkołę;

  • poziom D - oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagania prze szkołę;

  • poziom C - oznacza średni stopień wypełniania wymagania prze szkołę;

  • poziom B - oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania prze szkołę;

  • poziom A - oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania prze szkołę.

 

Wyniki ewaluacji w naszej szkole są następujące:

WYMAGANIE

 

POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA

OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY;

Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

B

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

B

Uczniowie są aktywni

A

Respektowane są normy społeczne

A

OBSZAR: ZARZĄDZANIE

Funkcjonuje współpraca w zespołach

A

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

A

Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe

i wyposażenie

A

 

Wersja pełna raportu z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku dostępna jest pod adresem:

 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000199744135.pdf

(dokument zostanie otwarty w nowym oknie)

 

Załączniki:

Czerwiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30